Notify Message
News
News » Entry

Rules

Wumen / Mar 15, 2018 / Info
Original
Unbreakable Rules:

Základ:

Všichni členové guildy jsou povinni řídit se těmito pravidly.
Všichni členové mají právo navrhovat změny pravidel v příslušné sekci na discordu.
změně pravidel rozhoduje vedení
Plánované změny musí být předem projednány.
některých změnách pravidel může hlasovat celá guilda v případě, že to vedení uzná za vhodné.

Guildovní Raidy:

Event Time:

Na raid je nezbytné dojít 15 minut před zahájením události. V tu dobu se začíná invitovat.

Raid Leader (RL):

Hlavní slovo v raidu kolem organizace celé události ma raid Leader(Mluvčí).
Jejich slovo je nezpochybnitelné a v průběhu raidu jsou všichni povinni jej respektovat.
príklad: Keď RL povie chod tam a umry tak bez toho aby si sa pýtal prečo načo tak to bez slov urobíš.

Raid leader také určuje, kdo se bude raidu účastnit.
V případě potřeby je oprávněný poslat hráče na lavičku pro vyšší dobro celé skupiny.
Pro Raid Leadera v průběhu guildovního raidu neplatí pravidlo, že musí mít zapnutý push-to-talk.
Raid Leader může dát toto oprávnění i dalším členům raidu na základě vlastního uvážení.
Raid Leader může také na základě vlastního uvážení trestat všechny provinilce, kteří poruší pravidla.
- Bez Odmeny
- Mute
- Kick(Raid/Guild)

Addony:

Povinnými addony pro raid jsou EPGP LootMaster a Deadly Boss Mod (nebo jeho alternativa BigWigs)

Komunikace:

Každý člen je povinný mít nainstalovaný a zprovozněný program Discord (pro komunikaci v raidu).
Není nezbytné se účastnit debaty prostřednictvím voice channelu, ale musíte minimálně poslouchat v průběhu celého raidu.
Všichni hráči jsou povinni nevyrušovat v průběhu vysvětlování taktiky nebo během souboje s bossem.
Promlouvat mohou pouze osoby, které k tomu oprávnil raid leader, jelikož je komunikace s nimi v průběhu souboje nezbytná.
Zbytečné vyrušování v průběhu vysvětlování taktik či souboje s bossem potrestá raid leader či vedení (na pokyn RL).

Enchanty / Gemy / Jedlo / Pre-Potiony:

Všichni hráči jsou povinni mít enchanty a gemy na vybavení, u nichž je toto vylepšení dostupné.
Všichni hráči jsou také povinni mít jídlo s nejprospěšnějším buffem pro svou specializaci a sobě nejprospěšnější flasky v takovém množství, aby jim vystačilo do konce raidu.
V případě porušení tohoto pravidla dostane hráč chybějící výbavu ze zásob guild banky ale tak isto bude potrestaný.
Všichni hráči jsou povinni mít také na raid potiony (které jsou pro něj nejprospěšnější) a aktivně je využívat (2x během jednoho boss fightu – těsně před pullem a poté po vypršení minutového cooldownu).

Pravidla na discordu mimo Raid

Všichni členové mají volný přístup na discord.
Pokud někteří členové předem obsadili určitou místnost za účelem dungeon runu (nebo jakýmkoliv jiným) a požádají Vás po Vašem příchodu, abyste je nerušili.
Respektujte jejich požadavek.
Na discordu ctíme zásady slušného chování a dobrých mravů.
Všichni jsou povinni mít na svém discordu nastavené push-to-talk.

Guild Banka:

Všichni členové jsou oprávněni využívat guild banku na základě žádosti směřované k vedení.
Vedení je na základě vlastního uvážení oprávněno jakoukoliv žádost odmítnout (na základě udaného důvodu).
V případě, že by některý z členů guildy prokazatelně zneužíval zásob guildy (např. prodejem vybraných raidovacích potřeb v aukci), vedení guildy tohoto člena potrestá.

Změna main postavy:

Případnou změnu main postavy pro raidování je nutno předem diskutovat s raid leaderem a vedením.
V případě, že se rozhodnete změnit svou main postavu, se kterou se hodláte v budoucnu účastnit raidů a současně do Vás guilda vložila úsilí v podobě naequipované postavy bude Vám tato změna umožněna na základě podmínek sepsaných níže.
Nové postavě nemajú loot po dobu 4 Raidov.
Nové postavy nepojdu na progress / farm bez prislusneho eq. (HC 940 ilvl / Myth 955 ilvl) + Legendaries.
Pre prípad progressu platí že daný človek pojde za najlepšie eqvipnutú postavu.

V případě, že měníte classu na základě žádosti raid leadera a vedení rieši sa to individuálne.
Comments

0 Comments

Please login to comment